ให้ ปากกาเป็นของขวัญดีไหม?

การ ให้ปากกาเป็นของขวัญ เป็นทางเลือกที่ดีและเป็นที่ยอมรับในหลายๆ กรณี, ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน, สมาชิกครอบครัว, หรือคนพิเศษใน...

Continue reading