ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

สาขาลาดพร้าว

ชั้น 3 แผนก นาฬิกา-ปากกา
ติดต่อ 02 541 1111

สาขาชิดลม

ชั้น 3 แผนก นาฬิกา-ปากกา
ติดต่อ 02 793 7777

สาขาปิ่นเกล้า

ชั้น 1 แผนก นาฬิกา-ปากกา
ติดต่อ 02 884 8000

ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

สาขาสยามสแควร์

ชั้น 3 แผนก เครื่องใช้สำนักงาน
ติดต่อ 02 690 1000

ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มโพเรียม

สาขาสุขุมวิท 26

ชั้น 4 แผนก เครื่องใช้สำนักงาน
ติดต่อ 02 690 1000

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์

สาขางามวงศ์วาน

ชั้น 3 แผนก เครื่องใช้สำนักงาน
ติดต่อ 02 555 1000